56 fiskebørnehaver skal give mere liv i Lillebælt

(4. februar 2022)

Som et led i projektet ”Bælt i Balance” bliver der i uge 6 opsat 56 fiskebørnehaver, de såkaldte Biohuts, flere steder i Naturpark Lillebælt.

Havnaturen i Lillebælt er under pres, og de tre kommuner bag Naturpark Lillebælt arbejder med mange forskellige løsninger for at skabe forbedringer. En ny metode i Danmark er under afprøvning, og det er et forsøg på at skabe flere levesteder til fisk ved at sætte Biohuts ned i vandet fx ved havne og marinaer. Naturparken er nu i uge 6 klar til at sætte 56 Biohuts op.

Hvad er en Biohut?
Biohuts består af et stålbur, som i midten indeholder flere mindre gitterkasser, således at det kun er de mindste fisk, som kan komme i sikkerhed i midten af buret. Buret er desuden fyldt op med østersskaller, hvor der kan vokse alger og små organismer. Her finder fiskeyngel mad og kan være i sikkerhed for større rovfisk, mens de vokser sig større og stærkere. Biohuts fungerer altså som en fiskebørnehave for de mindre fisk.

Biohut

DTU Aqua hjælper med at måle effekten
Erfaringer fra Middelhavet viser, at netop Biohuts giver hurtig effekt i form af flere fisk og øget biodiversitet i vandet.

”Vi er meget spændte på at følge effekten af disse Biohuts og også sammenligne med Biohuts andre steder i Danmark. I perioden efter opsætningen bliver fiskebørnehaverne undersøgt ved hjælp af dyk, undervandsdroner- og kameraer, så vi kan dokumentere effekten”, siger Marie Hartlev Frausing, Videnskabelig assistent ved DTU Aqua.

Der er dog begrænsede midler i projektet, så Marie opfordrer studerende eller frivillige, som gerne vil hjælpe med at overvåge fiskebørnehaverne, til at kontakte hende eller Naturpark Lillebælt for at høre mere om, hvordan man gør og kan bidrage til at få ny viden.

Lokal støtte til flere fiskebørnehaver
Lokalt er der også god støtte til at gøre noget for havmiljøet. Kolding Havn, marinaer i kommunerne, Skærbæk Lystbådehavn, Kanalbyen og Lillebæltværftet har samarbejdet om at finde gode placeringer. Endvidere har Jysk Småbådsfiskeklub fundet penge i klubkassen og har doneret 20.000 kr. til flere Biohuts i Naturpark Lillebælt. Det svarer til ca. 4 Biohuts, og de sættes op i Skærbæk Lystbådehavn ved Fredericia.

Fiskebørnehaverne har også formidlingsværdi
Mange af fiskebørnehaverne bliver opsat på steder, hvor folk kan stå og kigge ned i vandet, og se om der er fisk. Dette har en stor formidlingsværdi og kan bruges til at fortælle om det, der normalt er skjult under overfladen. Naturpark Lillebælt har også som del af projektet anskaffet undervandsdrone og undervandskamera, som kan bruges af naturvejledere til formidlingen af Biohuts fx via storskærm eller live-streaming.

Fokus på formidlingen af havets liv er et vigtigt element i naturparkens arbejde og en vigtig del af projektet Bælt i Balance.

Om projektet Bælt i Balance
Bælt i Balance er et samarbejde mellem Naturpark Lillebælt, universiteter og en lang række organisationer. Projektet handler om forbedringer, forskning og formidling af Lillebælt, så folk får en dybere forståelse for de marine og kystnære områder, samt en fascination, glæde og lyst til at besøge hav og kyst på ny. Etablering af Biohuts er en del af de konkrete forbedringer i havmiljøet – tiltag som skal give bedre levevilkår for torsk, havørred og marsvin og færre krabber. Det samlede budget til konkrete forbedringer beløber sig til 6,5 mio. kr., heraf bruges ca. 0,25 mio. til Biohuts. Andre tiltag i projektet er krabbefiskeri og stenrev, som der også er planlagt flere af i Naturpark Lillebælt. Forbedringer og forskningen i projektet er støttet af VELUX FONDEN, mens formidlingsdelene er støttet af Nordea-fonden.

Facts:
• En Biohut vejer ca. 23 kg og er 80 cm høj, 50 cm bred og 36 cm dyb (se foto)
• Prisen for en Biohut inkl. opsætning er ca. 5.500 kr. Det er det franske firma Ecocean, som har opfundet og varemærkeregistreret produktet Biohut. https://www.ecocean.fr/
• Der bliver opsat i alt 56 Biohuts 7 steder i uge 6. Du kan finde dem her: Kolding Inderhavn, Kolding Lystbådehavn Nord og Syd, Skærbæk Lystbådehavn, Kanalbyen Fredericia, Middelfart Marina og Lillebæltværftet i Middelfart

Du kan læse mere om Naturparken og Bælt i Balance på https://naturparklillebaelt.dk/baelt-i-balance/

Fiskebørnehaver


Klik her for at se alle nyheder…
Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev nederst på siden…