Nyt fra Kolding Lystbådehavn marts 2024

(21. marts 2024)

Kære brugere

Som I sikkert har bemærket, er vi i samarbejde med Kolding Kommune ved at etablere kystsikring mod Kolding by med et nyt dige ved ”Fjordstien” og et nyt slæbested ved ”Marinapladsen”.

Arbejderne har fyldt godt på her i Lystbådehavnen hen over vinterperioden og gør det stadig, men i et rigtig godt samarbejde med entreprenøren og Kolding Kommune.

Det på trods af, at vi undervejs har været noget udfordret af højvandshændelserne sidste efterår, samt den hårde isvinter her i starten af året, som satte sit præg på aktiviteterne på byggepladsen og generelt her i lystbådehavnen.

Udførelsen af diget og slæbested skal være helt afsluttet den 1. maj 2024, men vi er nu så langt, at vi kan begynde at informere om, hvornår der vil blive adgang til de broer, som har været afkoblede i forbindelse med byggeriet, samt hvornår vi åbner det nye slæbested.

  • Adgang til bro, SA, SG og SH
    Uge 14 (ca. 4. april). Strøm og vand til broerne vil først være tilkoblet i uge 16 (ca. 17. april.)
  • Adgang til nyt slæbested
    Uge 17 (ca. 24. april). Der vil være alternativ adgang til disse broer, indtil byggearbejdet er færdigt.

I perioden frem til 1. maj vil der stadig være anlægsarbejder på diget med store entreprenørmaskiner. Der vil derfor fortsat være afspærret mod byggepladsen, men der vil være adgang til bro SA, SG og SH via stien langs den nye kajlinje.

Lidt information vedr. Nordhavnen
Toiletbygningen er under renovering grundet oversvømmelsen i oktober. Derfor er der sat en toilet/badevogn op. Der er fri adgang til toilet og bad. Vi forventer, at håndværkerne er færdige ca. 1/7-24.

Der er blevet fjernet en gl. bygning fra nordhavnen. Pladsen bliver funderet og skal bruges til parkering. Dette arbejdes der på hen over foråret.


Klik her for at se alle nyheder…
Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev nederst på siden…