Højvandssikring af Kolding kommer til at påvirke byens sejlere

(22. juni 2023)

Som en direkte konsekvens af klimaforandringerne skal Kolding sikres mod ekstremt højvande – noget, der desværre forekommer stadig hyppigere. Det vil i det sene efterår 2023 forvandle dele af Marina Syd til byggeplads, og sejlere ved broer i begge ender af marinaen vil blive påvirket af det.

Selvom byggeriet af ny højvandssikring først starter 1. november 2023, får det alligevel konsekvenser for flere sejlere i Kolding. I forbindelse med sikringen er havnen nemlig nødt til at flytte det nuværende slæbested ved hundeskoven og etablere et nyt slæbested i den anden ende af havnen. Og dét byggeri starter allerede 1. oktober.

”Det er klart, at dette kommer til at påvirke nogle sejlere mellem I-broen og F-broen, hvor det ny slæbested skal etableres,” forklarer havnemester Lars Guldberg. ”Der skal spunses en ny ramme et stykke ud i bassinet og efterfølgende støbes nyt slæbested ovenpå. Så vi har fundet nogle alternative lånepladser til de både, der ligger på de inderste bådpladser, som vender ud mod byggeriet.”

Nye pladser til bådejerne ved I-broen er allerede på plads, og når byggeriet af det ny slæbested er afsluttet, vil havnemesteren tage endnu en snak med de bådejere, der har faste pladser ved den inderste del på F-broen og vurdere, om de kan vende tilbage til deres vante pladser, eller om der skal findes nye faste pladser til dem.

Byggeri påvirker også på land

Etableringen af det ny slæbested får også indflydelse på land. Her bliver arealet mellem toilethuset og de sorte bådskure i havnens østlige ende inddraget til såkaldt byggefelt.”Det kan desværre komme til at betyde, at Kolding Bådelaugs materielskure skal nedlægges,” siger Lars Guldberg, der godt er klar over, at det giver udfordringer for én af havnens største klubber. ”Vi må sammen se på alternative tilbud til bådelauget. Måske i form af nogle containere, som kan bruges, indtil en mere permanent løsning kan være klar”.

Havnemesteren er også nødt til at gentænke adgangen til I-broen, da byggefeltet på land kommer til at spærre den direkte vej til havnens yderste bro. Her arbejdes med flere ideer til løsninger – blandt andet en mulig flissti langs vandet bagom de nuværende skure.

Højvandssikringen lukker broerne A, G og H

Selve anlæggelsen af højvandssikringen i kommer til at påvirke bådejere i den anden ende af Marina Syd. En kombination af spunsvæg og stenkastning skal sættes ned fra højre side (østsiden) af B-broen, forbi A-broen og op langs Fjordstien ved hundeskoven, ud forbi den lille G-bro og slutte ude ved H-broen (den lange bro langs åen).

Vejen ved hundeskoven skal hæves, forstærkes og gøres bredere, og selvom dét arbejde først begynder 1. november, kommer det alligevel til at påvirke sejlerne ved alle fire broer.

”Dem, der ligger ved B-broen, slipper nok lettest i denne omgang,” siger Lars Guldberg. ”Her er den foreløbige plan, at fjerne landgangen til broen i en uges tid i starten af forløbet. Så skal folk i deres båd der, så må vi lige aftale, om vi kan sejle dem derud.”

Lidt sværere bliver det for bådejerne ved broerne A, G og H. Disse broer bliver nemlig helt afskåret fra land i en længere periode, fortæller havnemesteren.

”Alle de tre broer bliver helt lukket af i hele vintersæsonen. A-broen skal mere eller mindre væk eller bygges om. Så her skal alle både være oppe eller flyttet inden 1. november,” forklarer Lars Guldberg, der også her vil tage fat i alle involverede bådejere i god tid inden. ”Det letteste vil jo være, at vi har bådene oppe inden byggestart. Kan det ikke lade sig gøre, så må vi se på muligheden for at flytte bådene til andre pladser.”

Kartoffelboden bliver til byggefelt

Også til arbejdet med højvandssikringen skal der bruges et byggefelt. Den foreløbige plan er bruge arealet foran materialegården og bådskurene ved hundeskoven. Det er her vejen til det nuværende slæbested begynder.

”Umiddelbart får det ikke konsekvenser for andet end adgangen til materialegården og de små huse ved siden af. Her arbejder vi med en adgang gennem et byggepladshegn.”

Byggefeltet kommer dog også til at omfatte det areal, hvor marinaens populære kartoffelbod står. Den skal ifølge Lars Guldberg derfor flyttes til et andet sted på havnen. Det samme kommer til at gælde for de både, som står i stativerne lige omkring kartoffelboden. Dem vil lystbådehavnens medarbejdere flytte til andre steder på havnen – naturligvis efter aftale med de respektive bådejere.

Arbejdet med højvandssikringen regner havnen med er afsluttet inden sejlersæsonen 2024. Al adgang til hundeskoven fra havnesiden vil være spærret i hele byggeperioden.

For yderligere information, kontakt:

Lars Guldberg, Havnemester
Tlf.: 75 53 72 22
E-mail: havnemester@klbh.dk


Klik her for at se alle nyheder…
Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev nederst på siden…