Sådan forløber byggearbejdet 2023-24 i Kolding Lystbådehavn

(2. oktober 2023)

Allerede fra uge 41 begynder entreprenører at indfinde sig på Kolding Lystbådehavn. Højvandssikring kommer til at fylde i den inderste del af Marina Syd, mens en betydelig renovering af det gamle slæbested mellem F-broen og I-broen starter. Men også sejlere i Nord kan se frem til ændringer.

Som tidligere beskrevet, står Kolding Lystbådehavn overfor to betydelige anlægsarbejder i den kommende vintersæson. Begge projekter kommer til at påvirke sejlere i Marina Syd.

Her følger en foreløbig opsamling på, hvad vi ved om byggeplanerne for nærværende.

Anlæg af nyt slæbested mellem F-bro og I-bro

Allerede fra uge 41 går det løs i Marina Syds østlige ende. Her skal det gamle slæbested mellem F-bro og I-broen renoveres, og det kommer til at betyde, at pladsen foran slæbestedet skal benyttes til arbejds- og materialeplads.

”Som de opmærksomme sikkert allerede har bemærket, så har vi nu fjernet de to sorte bådskure ved flagstængerne,” siger havnemester Lars Guldberg. ”Hele pladsen her bliver ryddet, og der kommer her et byggehegn omkring, som noget af det første. Vi forventer arbejde med kraner og store maskiner. Så det er ganske enkelt et spørgsmål om sikkerhed”.

Konkret får det indflydelse på adgangen til I-broen samt til mastekranen og mastebroen.

”Adgangen til begge broer forbliver som udgangspunkt åben. Men sejlere og gæster til I-broen kommer til at skulle gå bagom byggehegnet og følge vandet bag dét sted, hvor de sorte bådskure stod,” forklarer han. ”Der forbliver også en passage til mastebroen – om end nok ikke helt så åben og bred som normalt”.

Arbejde med højvandssikring lukker broerne A, B, G og H

I Marina Syds vestlige ende – ind mod hundeskoven – bliver alle sejlere ved A-bro, G-bro og H-bro påvirket direkte. Alle tre broer lukker nemlig helt fra 1. november og åbnes først igen til foråret.

”Både ved de tre broer skal enten være på land eller have fundet alternative pladser i havnen ved de åbne broer,” understreger Lars Guldberg. ”Bliver du i vandet, så find venligst en plads, der passer til størrelsen af din båd et andet sted. Er du i tvivl, så kig forbi havnekontoret. Så må vi finde ud af det”.

Også adgangen til B-broen vil kortvarigt være spærret fra omkring 1. november. Arbejdet med højvandssikring startes her med en ny stenkastning. Når den er på plads, genetableres adgangen til B-broen umiddelbart. Det vil være et spørgsmål om en uge – maksimalt to.

Hele arbejdet med højvandssikringen, herunder en markant forhøjning af vejen langs hundeskoven, skal være afsluttet inden sejlersæsonen starter 1. april 2024, hvorefter der igen vil være adgang til A, G og H.

Al adgang til hundeskoven fra havnesiden vil være spærret i hele byggeperioden.

Byggeri overtager pladsen langs vandet ved bro A, B og C

Også byggeriet i forbindelse med højvandssikringen i Marina Syds vestlige ende har brug for en arbejds- og materialeplads. Her er det planen at inddrage halvdelen af P-pladsen langs vandet – fra A-bro til C-bro – på den lange led. Altså fra det gamle slæbested til skralde- og affaldspladsen.

Den resterende del af P-pladsen ud mod vejen ventes at blive brugt til oplagsplads.

Også her kommer der et byggehegn op. Det vil i nogen grad komme til at hæmme den direkte adgang til broerne hen over vinteren. Der vil dog være adgang til broerne langs havnebygningen vinteren igennem, hvor de offentlige toiletter fortsat vil være åbne.

Affaldsstation bliver opdateret med ny tank til spildolie

Den opmærksomme sejler har sikkert også bemærket, at Marina Syds sædvanlige affaldsstation er under genopbygning. En forurening af spildolie har desværre betydet, at havnen har måtte rense jord op og anskaffe sig ny station til spildolie.

”En ny blå miljøstation til overskudsolie er nu kommet på plads, og vi regner med at have hele affaldsøen tilbage på plads igen inden længe,” fortæller Lars Guldberg, der dog også har en lille bøn til sejlerne. ”Vores ny miljøstation til olie har jalousi-låge på fronten. Husk altid lige at lukke den, så vi undgår at regnvand ryger i beholderne. Sker det, så løber de over og laver en ny olieforurening. Det ville bare være for ærgerligt”.

Muligt nedrivningsarbejde på vej i Marina Nord

Også sejlerne i lystbådehavnens Marina Nord kan risikere lidt arbejdsrod i løbet af vinteren. En plan om nedrivning af den saneringsmodne bygning, der tidligere husede både kajak- og dykkercenter, bliver med en vis sandsynlighed fremskyndet. Det skulle ikke umiddelbart komme til at genere hverken både på land eller i vandet. Men det kan periodisk give øget trafik på havnen.

”Præcist hvornår nedrivningen kommer til at foregå, er endnu ikke helt fastlagt,” siger havnemesteren. ”Mere info kommer ud, så snart vi ved mere”.

Samlet set kommer vinterens aktiviteter til at omfatte både stenkastning, gravearbejde, nedspunsning, nedrivning og arbejde med store maskiner. Derfor skal alle aktører i og omkring marinaerne forvente gener – primært trafikalt og i form af periodisk støj. Så vær tålmodige og udvis lidt ekstra hensyn; både til byggeri og til hinanden på havnen.

For yderligere information, kontakt:

Lars Guldberg, Havnemester
Tlf.: 75 53 72 22
E-mail: havnemester@klbh.dk


Klik her for at se alle nyheder…
Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev nederst på siden…