Marina City status

Marina City status: Det omfattende arbejde med lokalplanlægning, miljørapporter og forberedelse af tilladelser i forbindelse med Marina City er i fuld gang. Se også den nye App om CO2-reduktioner i Marina City. Læs mere…

Opdatering vedr. Sydhavnen

Her er seneste information om, hvad der rører sig i Marina Syd i øjeblikket – uddybning af sejlrenden og byggeriet ved ophalersted og pumpesluse. Desuden bilafspærring ifm. Kolding Half den 2. juni 2024. Læs mere…

Opdatering vedr. byggeri i Sydhavnen

Her er seneste information om, hvad der rører sig i Marina Syd i øjeblikket – strøm til SH og SG broerne, og slæbestedet forventes klar 1. maj. Læs mere…

Begrænset dybgang i sejlrenden ved Marina Syd

Til alle kunder med dybgang over 2 meter. Vi har desværre opdaget en større tilsanding af sejlrenden ind til Marina Syd. Læs mere…

Opdatering vedr. byggeri i Sydhavnen

Hermed lidt information vedr. hvad der rører sig i Marina Syd i øjeblikket – alternative gangstier og reparation af brud på vandledninger. Læs mere…

Nyt fra KLH marts 2024

Se seneste nyt fra Kolding Lystbådehavn vedr. kystsikring og hvornår der åbnes for adgang til afkoblede broer og nyt slæbested. Desuden nyt om toiletbygningen i Nordhavnen. Læs mere…

Kolding Half 2024 – rute, afspærringer og trafiksluser

Kolding Half 2024 afvikles søndag den 2. juni. Her spærrees dele af Kolding af for trafik, men der etableres fire trafiksluser. Læs mere…

Marina City satser på at undgå klapning

Marina City gør sig mange anstrengelser for at undgå klapning af uddybnings-materialerne fra fjordbunden. De første testresultater ser lovende ud. Læs mere…

Dige er næste skridt i klimatilpasningen af Kolding midtby

De kommende måneder skal der bygges et nyt dige ved Marina Syd som led i klimasikringen af Kolding midtby. Læs mere…

Sådan forløber byggearbejdet 2023-24 i Kolding Lystbådehavn

Kolding Lystbådehavn står overfor to betydelige anlægsarbejder i den kommende vintersæson. Sådan forløber byggearbejdet 2023-24. Læs mere…